dr. Tatjana Bobinac

Saradnja naše ordinacije i G-dent laboratorije traje od 2002. godine.

dr. Tatjana Bobinac - Stomatološka ordinacija dr. Bobinac

Dr. Tatjana Bobinac diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 1987. godi­ne. Specijalizirala dečju i preven­tivnu stomatologiju 1995. godine. Od 1988. godine radi u Domu zdravlja, a od 2001. godine u svo­joj privatnoj stomatološkoj  ordinaciji  “dr Bobinac“ u Subotici.

Usavršavanja iz oblasti estetske stomatologije obaviljala  je na kursevima u zemlji i inostranstvu kod vodećih Evropskih  eksperata iz estetske stomatologije. Estetskom stomatologijom se bavi od 2002 godine   i član je  Evropske asocija­cije estetskih stomatologa ESCD Stručnost i dugogodišnje iskustvo, uz svakodnevno usavršavanje i umetnički talenat, ljubav prema estetici, razumevanje pacijentovih želja doprinose da ima veoma veliki broj zadovoljnih pacijenata sa lepim prirodnim osmesima.  

Sledbenik je MIS (minimalno invazivnie stomatologije) u izradi veneera, bezmetalnih krunica  i NON -PREP tehnik u cilju očuvanja strukture zuba, kad god procedure izrade predvidjenog protetskog  rada to dopuštaju.

Autor i koautor je mnogobrojnih stručnih radova pre­zentovanih na domaćim i evropskim stručnim skupo­vima. Dobitnik je III nagrade na QUINTESSENCE-ovom kongresu 2009 u Zagrebu za poster prezentaciju MINI­MALNO INVAZIVNO - MAKSIMALNA ESTETIKA. 

Član je umetničke slikarske sekcije SLD-DLV i svoje slikarske radove je izlagala sa kolegama lekarima, umetnicima MEDICI PRO ARTE na nekoliko Izložbi u Novom Sadu i Beogradu.