Prirodne boje keramičkih nadoknada, ILS tehnika

Posmatrajući prirodne zube, često dolazimo do zaključka da boje i detalji nisu nimalo jednostavni. 

Počev od tamne cervikalne regije, do svetle regije incizalnog predela, koja je do izvesne mere čak i prozirna (slika dole). Raspoznaje se i obojena dentinska jezgra sa belim ili senčenim linijama zubne gleđi, sa bezbojnim ili kolorisanim pukotinama, nepoznatih karakteristika po ključu boja.  Kopiranje toliko složenih slojeva boja prirodnih zuba nemoguće je izvesti klasičnim slaganjem keramičkih masa.

Prilikom izrade keramičkih nadoknada, obično se posle završetka oblikovanja morfoloških detalja, površina oboji glazurnim bojama. Ova metoda je najrasprostranjenija, ali sa površinskim farbanjem nikad ne možemo postići dubinski efekat boja prirodnih zuba.

Pigmenti ofarbane površine bacaju senku na osnovu, što sa izvesne razdaljine izgleda kao da zubi nisu oprani.

Naravno da takvu kolorizaciju „novopečenih zuba“ nijedan pacijent ne prima sa zadovoljstvom.

Kod slojevitog slaganja boje za efekte se aplikuju u sastav osnovne boje. Ova metoda je najsavršenija od dosada poznatih, ali tu postoje i određeni problemi:

 1. Skupljanje prilikom pečenja treba da se ukalkuliše kod aplikacije boja za efekte, ili će se u protivnom boje pomeriti.
 2. Velika je opasnost da će boja biti preduboko postavljena, pa se neće dobiti očekivani efekat; ili ako se predimenzionira osnovna, boje za efekte se kasnije skidaju obradom kod morfološke korekcije.
 3. Boje za efekte se razlivaju kod kondenzovanja keramičke mase.
 4. Krajnja kontrola gustine i nijanse boja za efekte se može utvrditi samo posle pečenja.
 5. Veoma je teško svaku masu za efekte držati stalno spremnu, i nanovo je mešati sa bojom osnove.

Ova metoda je tehnički dosta zahtevna, i samo iskusni tehničari mogu uspešno da je primenjuju.

 

 

 

Tehnika unutrašnjeg bojenja, (Internal Live Stain – ILS)

Ukratko rečeno, ova metoda se sastoji od prvog pečenja dentinske i incizalne boje, koju prati međupečenje sa bojama za efekte, a zatim se završava sa korekturom translucentnih boja.

Osnovni elementi su dakle:

 1. Tri sloja
 2. Postepeni rad

PREDNOSTI:

 1. Individualno određivanje boja se odvija na isti način  kao u slikarstvu. Željenu boju nanosimo tačno na određenu površinu, dok osnovni sloj u skupljenom obliku stoji na raspolaganju posle prvog pečenja.
 2. Rad u više etapa dozvoljava kontrolu već ispečenih slojeva, i ako treba i doradu, slaganjem novih slojeva ili pak obradu već ispečenog oblika.
 3. Efekat boja postaje dublji od onog kada se samo površinski boji.
 4. Korištene boje se ne razmazuju, a sloj koji se nanosi ne zahteva mesto u okviru restauracije.
 5. Jednostavnost ovog postupka omogućuje i početnicima da relativno lako savladaju ovu tehniku.

 

Ali ni ova metoda nije u potpunosti bez problema. Spomenuo bih sledeće nedostatke:

 1. Povećava se broj pečenja.
 2. U unutrašnjosti se boja drugačije ponaša nego na površini.
 3. Pošto se nanošenje boja za karakterizaciju vrši na već ispečenoj površini, koncentracija boja se lokalizuje u jednom sloju  (iznad opakera, dentina i incizalne boje), te prostorni efekat ostaje iza višeslojnog slaganja boja.

Kvalitet ovog postupka zavisi od odnosa površinskog translucentnog sloja sa slojem gde smo naneli boje za karakterizaciju. Ravnoteža između ovih slojeva je od velikog značaja.

Na kraju bih vam želeo skrenuti pažnju, koliko je važno kopiranje individualnih karakteristika prirodnih zuba. Ovde se ne radi samo o estetici usne (vezano za estetiku lica!) nego i o dobrom opštem fizičkom raspoloženju pacijenta. Bitan preduslov tome je i prirodan izgled zuba! Iz ove perspektive gledano, još prirodniji izgled keramičkih nadoknada je elementarni zadatak svakog zubnog tehničara.

 

Bačlia Gustav, zubni tehničar

G-Dent, Tamiška 7.  Subotica, 024/694-040

 

 

 

Bezmetalna keramika, upotreba ILS tehnike

Stomatolog:  dr. Endre Česko, Subotica

Zubni tehničar:  Bačlia Gustav, Subotica

 

Slika 1.) Prva klinička slika pokazuje veoma obojen zub

Slika 2.) Detaljno određivanje boja pomoću ključa nije bilo moguće

Slika 3.) Posle preparacije i uzimanja otiska, izrada modela i dubliranje istog je izvršeno na uobičajeni  način

Slika 4.) Na model se ucrtaju važne informacije

Slika 5.) Slaganje slojeva

Slika 6.) Posle toga sledi prvo pečenje keramičke mase

 

Obradom prvog sloja dobijamo osnovu koju peskiramo, da bi se farbe ILS-a što bolje vezale za osnovnu keramiku.

 

Slika 7.) Nanošenje karakterizacionih boja

Slika 8.) Boje se fiksiraju na 130oC ispod temperature pečenja dentina

Slika 9.) Posle nanošenje translucentnog sloja, vrši se obrada gotovog rada

Slika 10.) Vraćene krunice na model

Slika 11.) Posle glaziranja i obrade na kontrolnom modelu

Slika 12.) Gotov rad u ustima pacijenta. Unutrašnje boje pokazuju prirodni, estetsko zadovoljavajući izgled posmatrano iz svakog ugla

 

 

članak je objavljen: Dental-Medical News, izdanje septembar 2006. Subotica

 

Kategorija: