Ceramill Sintron - Konačni kraj kompleksnih livenja

Co Cr Sintermetal-za Inhouse suvu obradu po­moću Ceramill Motion mašine. Izrada neplemenitih nadoknada, u revolucio­narnom procesu proizvođnje sa materijalima koji poseduju “voštanu teksturu” - Ceramill Sin­tron (Kobalt Hrom Blokovi)-omogućavaju laku i suvu obradu u Inhouse Desktop mašininama kao što su Ceramill Motion 1 i 2 Cermill Mikro. Naporne faze livenja- postupci podložni greškama, i dugotrajne ručne radne faze nisu više potrebne.

Proces sinterovanja je takođe veoma jednostavno: pritiskom na dugme dovoljno je za odličan rezultat u odnosu na kvalitet materijala. Maksimalna pouzdanost u procesu proizvodnje dobijeni objekti su homogeni bez deformacija i bez lunkera. Koristeći Ceramill Sintron material možemo postići predvidljiv, i uvek tačan rezultat. Ce­ramill Sintron je moguće fasetirati sa svim poznatim keramičkim materijalima.

Ceo tekst možete pročitati na stranici Dental Medicala.

Kategorija: