Estetika restauracija

U novije vreme postajemo svedoci pojave da se tehnologija razvija izuzetno brzim tempom, brže nego što je mi možemo pratiti. 

To važi i za materijale i tehnik u stomatologiji. Istovremeno se poboljšala informisanost i samih pacijenata, a njihovi zahtevi su se povećali. Danas se zahtevi pacijenta ne odnose samo na ispunjavanje nužnih potreba, nego i na posebne želje za perfektnom estetskom i „prirodnom” nadoknadom.

Zbog toga su proizvođači primorani da stomatološke materijali i tehnologije razvijaju u stomatologiji više od 100 godina, dva puta duže nego metalokeramički radovi. Lomljivost sirovina i činjenica da cementi koji su bili na raspolaganju nisu omogućavali hemijsku vezu sa zubnim tkivom, ograničavali su primenu ovih materijala.

Istraživanja u tom pravcu nisu ni bila značajna, sve dok se nije pojavila tehnologija adhezivnog lepljenja 80-tih godina, te lepljenje  za dentin 90-tih. Tek posle uvođenju ovih adheziva na tržište, počeo je nagli rast proizvodnje bezmetalnih materijala, kao što su visoko sinterovane nadoknade od aluminijum-oksida ili zirkonijum-oksida.

Na primerima koji slede, želeo bih pokazati visoke estetske mogućnosti bezmetalnih radova:

 • Prva slika pokazuje front, sa puno ispuna (slika 1)
 • Preparacija je sa stepenikom (slika 2)
 • Uzimanje otisaka A silikonom (slika 3)
 • Priprema modela se vrši ispunjavanjem podminiranih mesta i oštrih ivica (slika 4)
 • Gotove kapice od sinterizovanog i obojenog zirkona precizno naležu na gipsani patrljak (slike 5-6)
 • Slaganje CZR Cerabien keramike vrši se po poznatom redosledu (slike 7-10)
 • Krunice posle prvog pečenja (slike 11-12)
 • ILS bojenje (slika 13)
 • Gotove krunice posle korekcije (slika 14)
 • Krunice posle cementiranja (slika 15-16

 

Drugi slučaj pokazuje:

 • Zube sa karijesom (slika 17)
 • Preparacija bez stepenika (slika 18)
 • Rad postavljen u artikulator Artex CN (slika 19)
 • Krunice izmodelirane od Pattern Resin-a, postavljene na kopir-frez mašinu (slika 20)
 • Proces frezovanja u zirkonu (slike 21-22)
 • Sinterovane kapice na gipsanom modelu u Artex CN artikulatoru (slika 23)
 • Modelacija CZR Cerabien keramike (slika 24)
 • Gotov rad u ustima zadovoljnog pacijenta (slika 25)

 

 

Zahvaljujem se i stomatolozima: dr. Tatjana Bobinac  i dr. Endre Česko

 

Autor: Bačlia Gustav, zubni tehničar

 

članak je objavljen: Dental-Medical News, izdanje mart 2007. Subotica

 

Kategorija: