Mobilna protetika

Mobilna protetika može biti potpuna ( usna duplja bez ijednog zuba ), odnosno parcijalna ( pričvršena za preostale zube ).

Nadoknada svih zuba (totalna proteza)– koristi se kada su zubi u potpunosti izgubljeni. U ovom slučaju nadoknada je vezana za vakumski uticaj, za gravitaciju odnosno za odnos tvrdih i mekanih delova. Mobilnu protezu održava ploča koja se u potpunosti prilagođava usnoj duplji.

Važno je da postoje odgovarajući anatomski preduslovi, u suprotnom se mobilna proteza  može pomerati.  U ovom slučaju je savršeno rešenje daje mini implant, koji se pričvršćuju za implante sa patentom.

Nadoknada pojedinih zuba (parcijalna proteza)– koristi se u tom slučaju kada nedostaju samo pojedini zubi. 

Razlikujemo:

  •     Sidrenje veštačkih zuba za već postojeće zube pomoću kukica
  •     Kombinovani sa fiksnim nadoknadama – sadrže fiksne, a i mobilne delove koji se mogu izvaditi. 

Mobilna protetika ima niz prednosti.  Zahvaljujući toj mobilnosti nesmetano se održava higijena usne duplje kao i same proteze.

Pod usluge mobilne protetike