Implantologija

U zubnoj tehnici je do danas  najveći razvoj  doživeo nadoknada dentalnih implantanata.
Ugradnja i nadoknada zuba je savremena i održiva metoda, koja ima bezbroj prednosti uz zadovoljavanjem određenih uslova:

  •     Izgubljeni zubi se mogu nadoknaditi, a da se zdravi zubi ne obruse;
  •     Kao rezultat se dobiju stabilni nadoknađeni zubi;
  •     U odnosu na druga rešenja ona daju i estetska rešenja;
  •     Pacijent će imati osećaj kako da koriste svoje zube prilikom konzumiranja obroka;
  •     Može biti najodrživija nadoknada zuba.

Implanti se izrađuju od čistog titana. Ovaj materijal u potpunosti prihvata ljudski organizam, podjednako dobro kao i  biomaterijale.

Ugradnja implanta može biti:

  •     Nadoknada izgubljenih zuba između dva zuba nosača
  •     Nadoknada izgubljenih zuba iza zuba nosača
  •     Nadoknada svih izgubljenih zuba.

O krajnjem uspehu govorimo tada, kada je intervencija protekla bezbolno, bez upale, ako implant stoji čvrsto na ugrađenom mestu  i kada pacijent u potpunosti prihvati „ strano“ telo. 

Pod usluge implantologije