Istorijat G-denta

G - dent laboratorija je osnovana 2002.godine u Subotici, kao rezultat dugogodišnje domaće i inostrane prakse u oblasti zubotehike.

Od početka našeg rada pratimo inovacije u svetu. Preuzimamo samo dobru praksu i nova funkcionalna rešenja sa kojima su zadovoljni stomatolozi, a sa kojima oduševljeni i naši pacijenti.

 

                     

 

U toku svih ovih godina smo izgradili brend pouzdanosti. O tome govori i broj stomatologa sa kojima sarađujemo. Radimo sa punim kapacitetom i pokrivamo rad 70 stomatologa širom Srbije.

Iz naše laboratorije izlazi isključivo kvalitetan proizvod. Naši pacijenti imaju visoke zahteve o kojima brinemo. U tom cilju neprestalno istražujemo nove metodologije rada na inostranim tržištima.  Na naše tržište uvozimo novu tehnologiju i zato je važan aspekt ulaganje u edukaciju naših zubara-saradnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

U proteklim godinama su održani razni workshop-vi u našoj zemlji, kao i predavanja u raznim gradovima Mađarske na temu inovativnih rešenja u oblasti zubotehnike. Važno nam je funkcionalno stručno znanje kao i iskustvo.

S obzirom da smo prepoznatljivi u  kvalitetu i u inovacijama, u 2016.godinu ulazimo sa novinama od kojih je prva naša nova web stranica.  Ona prati savremene trendove u oblasti zubotehnike, a isto tako prati i specijalne zahteve naših pacijenata u cilju edukacije i korisnih informacija.

 

 

Važno nam je da naši krajni korisnici budu oduševljeni. Njihov osmeh je za nas potvrda da je ostvaren još jedan naš cilj.

 

   

Slika: Sastav G-dent laboratorije iz 2010. godine